این که تو بازیشون راهت نمی دن...این که سر به سرت میذارن...

من واحد ها را نمی دانم.اینکه نخود واحدش چیست یا گل گاو زبان یا مثلا بعضی چیز ها را باید توی کارتون خرید ؟ توی پلاستیک؟ کیف را چارتاق باز کرد و محموله ی خریداری شده را توی کیف ریخت؟

و بعد اینجاس .که از بازی حذف شدی.نمیتوانی خداحافظی کنی باید پول را بدهی و بدویی باید پیاده رو را بدویی باید خیابان را رد کنی باید بدوی و سوار اولین ماشین شوی و برگردی خوابگاه...

باید روی تختت دراز بکشی و تق تق تخت بالایی را نگاه کنی.باید نگاه کنی و شعری یادت نیاید.اهنگ اصلا.کلمه؟ اصلا اصلا...

باید شیر را سر بکشی.دامداران پرچرب را یک هو سر بکشی و چشمهایت را ببندی و سفیدی ببینی.سفیدیِ بُرنده...

برنده

برنده

...

/ 1 نظر / 178 بازدید
لولی وش ترکمن نژاد

"دامداران پرچرب را یک هو سر بکشی و چشمهایت را ببندی" فوق العاده بودخیلی سورءالیستی *این که زادهء آسیایی رو می گن جبر جغرافیایی